TR|EN

KAMUOYUNA DUYURU


 

TÜDKİYEB

    TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ

    YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

 

ÇOBANLARIN RÜYASI GERÇEKLEŞİYOR        Bilindiği üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza töreninde Bakan EKER; tarımda çalışan 6 milyon 100 bin kişinin sadece 1 milyon 200 bininin sigortalı olarak çalıştığını; bu oranın toplam sigortalı çalışanların yüzde 6,5'ine karşılık geldiğini ve bu sayının çok az olduğunu belirtti ve çobanlık mesleğini sosyal güvenlik şemsiyesine almak da dahil olmak üzere bu konuda çok boyutlu bir çalışma yaptıklarını ifade etti.


        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Prof. Dr. Veysel AYHAN konu üzerinde yaptığı değerlendirmede; küçükbaş yetiştiriciliğinin binlerce yıldır geleneksel olarak meralarda yapıldığını, bunun doğru, ekolojik ve ekonomik bir yetiştiricilik yöntemi olduğunu, ülkemizde özellikle organik et ve süt üretiminde küçükbaş hayvancılığın çok önemli bir yer teşkil ettiğini, bu tarz yetiştiricilikte sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için çobanlık mesleğinin de sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti. Hayvanlarından hiç ayrılmadan 365 gün her türlü doğa şartlarında hizmet vererek üretime katkıda bulunan ve sosyal güvencelerinin olmaması nedeni ile ülkemizde yeterli sayıda çoban bulunamadığını, daha da önemlisi kalifiye çoban bulmakta zorluk çekildiğini, şartların mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkemiz et, süt ve deri sektörü başta olmak üzere ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağladığı bilinen ve her yıl 2 milyonun üzerinde kurbanlık yetiştirerek kutsal bir görev ifa ettikleri bilinen çobanlar ile ülkemiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğinde çobanlık mesleğinin anahtar bir rol üstlendiğini bildirdi.


        Türkiye’de yaklaşık 200.000 küçükbaş yetiştiricisinin sesi olarak, bu konuya çok önem verdiklerini, sürüleri yönlendiren, kışın ağılda, yazın merada hayvanların beslenmesini sağlayan, doğal otlatma yöntemi ile doğanın korunmasına katkıda bulunan, çevreye ilişkin önlemlerde alarak, sürüsündeki hayvanların sağlığını koruyan, bakım işlerini yürüten, sürüsünde yürütülen her türlü teknik ve sağlık işlemlerinde destek hizmeti veren, sürdürdüğü bu mesleğin ülke ekonomisine yaptıkları katkı yanında da geçmişi çok eskiye dayanan ve manevi yönü güçlü olan bir meslek kolu olduğunu vurguladı. Çobanlık, insanlık tarihinin en eski mesleğidir. Toplumların tarihleri, kültürlerini günümüze taşınmasında, yaşatılmasında binlerce yıl sürdürülen bu mesleğin yaptığı büyük katkı yanında, birçok peygamberinde bu mesleği sürdürmüş olmalarının getirdiği maneviyat çobanlık mesleğinin önemliliğinin kanıtı olduğunu bildiren Merkez Birliği Başkanı Prof. Dr. Veysel AYHAN, Merkez Birliği olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ortak bir çalışma yapıp Çobanlık Mesleğinin tanımlanması ve Çobanlığın meslek statüsü haline getirilmesi konusunda önemli yol aldıklarını belirtti. Ayrıca AYHAN Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı son çalışmalarla küçükbaş hayvancılığı ülke hayvancılığının merkezine taşıdığını, Bakanlık tarafından alınan tedbirler, teşvikler ve uygulanan doğru politikalarla küçükbaş hayvan varlığının tekrardan önemsenecek derecede bir yükselme trendine girdiğini koyun ve keçi sayısının yaklaşık 35 milyona ulaştığını ve bu sayının her yıl artış göstereceğini ve ayrıca 2012 yılında 18.7 milyon anaç koyun ve keçiye 281 milyon TL, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde yer alan hayvanlara ise 45 milyon TL olmak üzere toplamda 326 milyon TL hibe destek verildiği ve bu yıl ödenecek desteğin ise 400 milyon TL’yi geçeceği beklentisi içerisinde olduklarını bildirdi.


        Prof. Dr. Veysel AYHAN, ülkemizde çobanlığın bir meslek olarak kabul görmesinin bir milat, bir dönüm noktası olduğunu, çobanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasına yönelik olarak yapılan bu çalışmaların sadece çobanları mutlu etmekle kalmayacağını, çoban ailelerini ve bu sektörden ekmek yiyen tüm çevrelerce de büyük heyecan ve memnunlukla karşılandığını kendisine ulaşan olumlu tepkilere şahit olduğunu belirterek, bu çalışmalar ile çobanların özlük haklarına yönelik olarak tüm çalışmaları yürüten Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. M. Mehdi EKER’e ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’e yapmış oldukları çalışmalar nedeni ile teşekkür etti.

 
 
 
 
 
                                                                                                                          Prof. Dr. Veysel AYHAN
                                                                                                                       Türkiye Damızlık Koyun Keçi
                                                                                                                        Yetiştiricileri Merkez Birliği
                                                                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ