TR|EN

Yönetmelik hükümlerini Kuruluş Belgelerine uyarlamak için yapılacak Genel Kurullar 30/11/2014 tarihine kadar süre veren Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Haziran 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29028

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE

HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2  (1) İl birlikleri, bu Yönetmelik hükümlerini kuruluş belgelerine uyarlamak için 30/11/2014 tarihine kadar, merkez birlikleri ise 28/2/2015 tarihine kadar genel kurullarını yaparlar. Verilen süre içerisinde genel kurulunu yapmayan birlik ve merkez birliğinin iş ve işlemleri askıya alınır.

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ